Tình hình là hôm nay em mới bẫy được 1 con chim cắt nhỏ, nó biết bay rồi. em không biết cho nó ăn gì nên bỏ tạm bột chim vào, cho em hỏi chim cắt nhỏ nên ăn gì cho tốt và có nên nuôi trong lồng không hay là buộc chân nó lại trên cầu