Tình hình là em mua cái máy lọc trong nhưng nó chả có cái thoát nước không biết nó chảy như thế nào vậy nhỉ, ai biết chỉ giúp em với, mà cái tạo oxy nó mạnh quá