Các bác biết chỗ nào bán phân vi sinh các loại chỉ em với, đang cần mua về set up hồ
Cảm ơn các bác nhiều...