mình có chú chào mào nuôi tơ lên hơn đc 1 năm rưỡi rùi . có cho kèm chim thầy và nghe clip + đi dợt cội . khi đi bẫy thì nó thấy chim là chéc . chim gì nó thấy là chéc( trừ những con chi nhỏ như sau hay khuyên . vậy cho mình hỏi chim mình có thể chơi đc hok .. gặp chim ngoài vô thi chéc + bung cách rất hăng