cac ban lam on chi minh ? lam sao de chon cay thuy sinh nao ma thich hop voi ca Kim Long vay ? chan thanh cam on !!!!!!!!!!!!!!!!
Các bác làm ơn chỉ mình làm sao để chọn cây thủy sinh nào mà thích hợp với cá Kim Long với (tienbm sửa) lần sau bạn gõ chữ có dấu nhé!