Em có 2 máng đèn đôi bexang hiện không dùng có nhu cầu nhượng lại cho bác nào cần.

2 máng em thanh lý 500k cho bác nào cần
SDT: 0913393139