Chòe lửa nhổ chỉ nhổ lông bụng, mình đã làm nhiều cách: tắm nước mối, vệ sinh lồng sạch sẽ, sức dầu gió xanh vào chỗ nhổ nhưng vẫn không hết. Mang e nó nhốt vào aviary thì không nhổ nữa, đem nó sang lồng lại tiếp tục nhổ? anh em nào biết cách trị chỉ dùm, thank!