Bài này của bạn vnreddevil viết đăng trong forum của Đại Học Cần Thơ và Diễn Đàn cá cảnh . Tặng các bạn thích cá lia thia hoang dã
http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=4980
http://www.diendancacanh.com/article...oi%20thieu.htm