hiên tại em đang cần mua ut tcn + nmc lùn , ai ở huế biết có chổ nào bán thì chỉ em với ko thì ai có dư bán cho em