e mới lấy lại của người quen 1 e khướu đen.nhưng sao đem về e í không chịu hót .vậy có cách nào cho e í hót không mong các bác giúp e sớm e xin cảm ơn.số là gần nhà e cũng có 1 con khướu đen có phải khướu nhà e bị đè không hót được không?