Em có cái sim lâu không dùng thấy lãng phí, giờ đang thích cá.
Bác nào có bể cá đúc đủ chân nắp phụ kiện thì đổi cho em ạ