Cho mình hỏi sđt của hiền cô nương có chút việc muốn hỏi ý kiến bạn với.Cảm ơn nhiều