200 lá DXLK = 500k.
Xem hàng từ 19h hàng ngày nhé.
Đ/c Hàm Tử Quan HN, ĐT 0989133988,
Tks