bể tự dán nên đường keo to
e dùng nền bon bon. bể có mỗi reu java và tép
nhưng ko hiểu tại sao trên đường keo có cái j bám vào ( màu vàng vàng - lấy chiếc đũa kì thì nó bong ra dạng vảy)
ko biết cái đó là cái j vậy ạ..có ảnh hưởng tới cá tép, chât lượng nước ko ạ...và cách trị loại này ntn
mong a e chỉ gúp e nhé
thanks