có bác nào ở sóc sơn chơi chim khuyên không? cho em chơi cùng với? kiếm chỗ dãi chim