bể nhà em 60 40 30 kính 5ly em lót 3kg nham thạch 2kg ada thêm cây cối và đá lũa nữa chắc tầm 10kg cộng lại là 59kg H2O +2 +3 +10 là 74kg bể nhà em có giằng bằng kính xanh liệu có chơi thuỷ xinh đc ko ạ