Em có một bồn nước mặn, 1m2x5tx6t đã xử lý nước : độ ph 0,9 độ mặn 1.022, nhiệt độ 28
hệ thống lọc 3 ngăn nằm trên hồ.
Em mua cá ở cao quý sài gòn chở về Long Xuyên(khoảng 5 tiếng) Khí bỏ cá vào hồ sau một ngày thì cá chết khoảng 2 đến 3 con . Không biết phải làm sao nữa mong các bác giúp giùm..................................