Con cồ hơn 1 năm tuổi, gần 4kg, do nó uống nước ruộng nhiễm khuẩn nên bị tiêu chảy, bây giờ liệt chân luôn, nó đi được vài bước là lộn cổ, giống như bị mất thăng bằng vậy, vẫn gáy và ăn uống được, lúc đầu nghi H5N1 nhưng bệnh 2 tuần rồi mà không chết, mua thuốc trị tiêu chảy cho uống 1tuần nay vẫn không khả quan
bây giờ nó còn nặng cỡ 2kg, nằm 1 chỗ mổ thóc.
Anh chị nào có cách cứu chữa xin chỉ dùm e đa tạ, bây giờ mần thịt thì ko dám, đem chôn thì ko nỡ
huhuhu