Chẳng là đc bồ tặng cho chậu xương rồng như thế này,tương tự thôi nha ,kế cây khế gai đỏ trên cây thanh long đằng trước ak có 1 cây con,cây đó mình trồng cao gần bằng đầu gối thì ra nhánh,vậy mình có thể cắt nhánh và trồng xuống không các bạn, có sống không và cây khế gai cũng vậy,nhìn cây khế gai đỏ giống như chết ak,bị tróc như vảy nữa.Nghe nói là nếu mà mình cắt sát cây ghép và lôi hết phần thanh lonh ra ngoài hay còn thì khi mình đặt xuống đất thì nó vẫn sống phải không các bạn?