Tình hình là mình đang có 1 hoàng yến đực đã nuôi được 2 năm, giờ đang định kiếm 1 em mái về ghép đẻ thử cho vui, bác nào có để lại cho mình 1 em. Mình ở Hà Nội