Mình có vài em gà Tre bị trúng gió chảy mũi, ghèn mắt, mặt sưng... rồi sau đó nằm bại mấy ngày. May mắn cứu được 2 em mái nhưng giờ 2 em nó cái cổ cứ cà giựt, đầu hay lắc nên ăn uống hơi khó ( bị 2 tuần rồi). Hỏi thăm 1 số ngừoi thì họ nói gà bị Phong, từ từ sẽ hết! Không biết các bác, các ae trong diễn đàn có cách chữa trị nào cho gà mau lành hơn không! Xin đa tạ!