Có e hồng yến đực 10 tháng tuổi và e hoàng mái 7 tháng đang tha rác muốn bán 2t5 cả đôi ( hồng 1t8 hoàng mái 700k). Bác nào có nhu cầu pm 01695464463