Em đã đọc nhiều về đàn thảo trên diễn đàn, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. XIn hỏi các Bro trên diễn đàn, ở Hà Nội mùa này có Đàn Thảo không, anh em nào có để lại cho em một ít được không?