mấy bác có ai biết loại hóa chất nào dùng để tẩy dầu điều không làm ơn chỉ em với xin cám ơn