em có mua ngoài tiệm viên cò loại bịch nhỏ màu đỏ 12 viên , không biết bác nào dùng thử loại này chưa ? nó có hại gì kô , nó tan ra nhìn rất dơ
em phải bọc tại trong tấm vải rồi vức vào lọc thế có đc ko ?