van 1 chiều cho bình co2 DIY đc kô mấy bác , nếu đc thì ai chỉ em với thank mấy bác trước