đây là chân dung của em nó nè. tai em ngồi xa quá không nghe được gì.chú bác cứ chém mạnh tay! coi dùm con này có tương lai thành mồi được không\
nhờ chú bác bói dùm em 1 quẻ