mấy bác cho em hỏi ôxi già bó có ảnh hưởng tới đại lộc giác đài và dưông sỉ sừng hươu kô ạ ?