mình có con than vưa xong lông đang thúc cho căng lửa nhưng mấy ngày nay bận không mua cào cào được nên chỉ cho ăn dế và bột vậy có ảnh hưởng gì tới e nó không vậy mấy chú?cho cháu hỏi ăn dế có giúp chim căng lửa không?