nhờ anh em hay đi đánh khướu chỉ dùm cách ngụy trang lồng đánh, cách treo lồng...vv, hay là giờ người ta có bẫy lưới nên chỉ cần khướu lại gần không cần bẩy lụp nũa.