gà trống nhà em bị chạy nước dải trong miệng, bỏ ăn, e nó bị bệnh gì, e ra tịm người ta bảo bị bệnh đường hô hấp, cho uốn thuốc rùi mà hok hết, vậy e nó bị bệnh ji, nên mua thuốc gì cho nó uốn,