Em đang muốn làm bể thủy sinh để đặt trong phòng khách nhà mình. Hiện em thấy trên diễn đàn có bể của bác Fairytale nhìn đẹp ghê cơ. Không biết chi phí hoàn thiện cho một cái bể như thế (bao gồm cá chân bê) thì khoảng bao nhiêu ạ. Mong các bác chỉ giáo

---------- Bài viết thêm vào lúc 09:55 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:50 AM ----------quên đây là ảnh ạ.
- Kích thước: 133x61x58(C)
- Nền: Fe
- Lọc: DF1300