Em muốn tập tành chơi bể thủy sinh một tí các bác tư vấn giúp em xem em muốn chơi 1 bể tép rc rẻ tiền kích cỡ bể 30x25x25 thì cần chuẩn bịn những gì và giá cả giúp em nhé. Bố cục mong muốn của em mong muốn là khoảng chục chú tép rc hoặc ong rẻ tiền, một lớp đất nền phù hợp nuôi tép, 1 nền cỏ màu xanh phủ khắp nền, vài cái cây dạnh dương xỉ cao cao, một viên đá và một thanh gỗ lũa quấn rêu thôi. Các bác giúp nhé.