bán vài cây phong lan sau http://www.arowana.com.vn/forum/f247...bac-95190.html