Em ở HN, thất bại 2 lần với trân châu nhật rồi, nghe nói đàn thảo cũng mọc bò lan thành thảm đẹp như trân châu nhật nhung nhanh hơn, nên muốn thử, anh trong 4rum biết chỗ nào bán chỉ em, hoặc có nhượng lại cho em một ít - 0946781168 là số điện thoại của em