Hiện tại e đang muốn mua 1 con PS Aqua.
E đang phân vân giữa 2 con này

ACE tư vấn giúp e với!
Ko bik là 2 con này có con nào đặt ở ngoài hồ lọc đc ko? Hay là fai trong hồ lọc mới đc!!!