Mấy con cá cảnh của mình bị chấm trắng toàn thân cá lại hay nằm im sát mặt hồ
Ai bik bị bệnh gì chỉ giùm mình cách xử lý nha
TKS