cho mình hỏi dầu màu nâu để bôi phần lõi của cây bon sai kiểng, gọi là dầu gì, mua ở đâu, giá cả ra sao.
anh em nào biết chỉ giùm mình