chả là e vừa mới chuyển qua Houston,mà pet shop vòng vòng khu vực thì không có con cá nào ra hồn,có ai biết trại cá nào có nhận ship vão mỹ thì cho e xin tí thông tin,cám ơn mọi người