Mình là người mới làm quen với TS được khoảng 8 tháng nay,trước có set 1 hồ nuôi cá thì mọi vấn đề đều ổn cả...Lâu lâu cung thấy rêu hại nhưng thật sự không thấy đáng ngại.Từ ngày chuyển sang chơi tép(khoảng 2 tháng nay)...Ngày nào cũng Strees khi ngắm cái hồ tép của mình!!!Cây mới trồng được khỏang 5 ngày là vàng -> thối rữa từ từ,và có đến 4 hay 5 loại rêu trong top khó trị (Tóc,chùm đen,tảo nâu,mốc trắng trên lũa...).Có anh em nói là hồ đang đi vào ổn định mới có rêu,xin y kiến diệt thì được khuyên dùng 0xy Già nhưng thật sự không dám dùng vì sợ tép nó đi theo rêu(mình có khoảng 50 em Ong vừa đen vừa đỏ tép Singapore)Bài toán này nan giải quá mong ACE giúp đỡ...!