lần đầu post bài mong ae nhận xét giọng e này của e nhé. e no nuôi non lên đươc 2 mùa rồi. hôm nào căng quay tỉ mỉ cho ae đánh giá. cả con bổi 1 mùa cuối clip nữa!
http://www.youtube.com/watch?v=KYpb3...ature=youtu.be