em có cái hồ 6 lit hơn 1 galon nước , mà dùng đèn 20w thì hơi bị sáng quá phảo kô ạ