Nhà thằng em mới mở hàng chim nên muốn tìm mối lấy tít lồng khuyên tầu về bán có bác nào biết mối lấy ở đâu chỉ jìm em nó với.