Đá sống kèm tất cả san hô chán không chơi nữa . 0983972995 http://www.youtube.com/v/0muBdB2Bo7c