tình hình là như vầy : em có 2 con ga con dc 2 tháng tuổi . nhưng có 1 con bị yếu 1 chân bên phải . em nó di từ từ thì ko sao nhưng khi chạy thì nhảy tưng tưng bằng 2 chân luôn , ko chay nhanh bằng em kia . xin hỏi cac sư phụ co cánh nào de em nó khỏe lai dc ko ạh ? mong các sư phụ chỉ em vói ! 2 em nó em chăm rất kỉ ăn uống dầy dủ , bay giờ ngũ vẫn dể dèn buổi tối . 2em nó là gà mỹ . xin các sư phụ giúp em với !