Do số lượng nhiều cần tìm chủ mới cho mấy con cu gáy, 6 tháng đến hơn 1 năm tuổi lồng có kim pha ,thổ pha thổ bầu đã gáy gù (tự bắt bằng mồi lồng).

chú ý: chỉ chia lại cho bạn nào đến xem trực tiếp.
Rất vui được giao lưu với các bạn chơi!
ĐT 0912092222