Các bạn có thể tải về từ đây những file nén dạng rar rồi mở nén ra nghe.


Truyn dài

Chi ếc nhn tình c 1887 (13 tp)

Theo d u b t 1890 (12 tp)

Con chó dòng h Baskervilles 1902 (15 tp)

Thung lũng kh ng khiếp 1904 (14 tp)

Truy n ngn

Nh ng cuc phiêu lưu ca Sherlock Holmes 1892

V tai tiếng x Bohemia 1891

H i tóc hung 1891

V mt tích kì l 1891

Bí m t ti thung lũng Boscombe 1891

Năm h t cam 1891

Ng ười đàn ông môi tr 1891

Viên ng c bích màu xanh da tri 1892

D i băng lm đm 1892

Ngón tay cái c a viên K sư 1892

Chàng quý t c đc thân 1892

Chi ếc vương min gn ngc Berin 1892

Vùng đ t nhng dây d đ 1892

H i c v Sherlock Holmes 1894

Ng n la bc 1892

G ương mt vàng vt 1893

Ng ười làm thuê cho nhà môi gii chng khoán 1893

Con tàu "Gloria Scott” 1893

T c l nhà Musgrave 1893

V án Reigate 1893

K d dng 1893

B nh nhân thường trú 1893

Ng ười thông ngôn Hylp 1893

B n hip ước hi quân 1893

Công vi c cui cùng ca Sherlock Holmes 1893

Sherlock Holmes tr v 1904

Ngôi nhà tr ng không 1903

Nhà th u khoáng Norwood 1903

Nh ng hình nhân nhy múa 1903

Cô gái đi xe đ p 1903

Câu chuy n ti Khu hc xá 1903

Peter H c Ám 1904

Tên T ng tin ngoi hng 1904

Sáu b c tượng Napoleon 1904

Ba sinh viên 1904

Cái kính k p mũi bng vàng 1904

M t trung v b mt tích 1904

V án ti Abbey Grange 1904

V ết máu th hai 1904

Cung đàn sau cu i 1917

Đêm kinh hoàng đin trang Wisteria

Vòng tròn đ 1911

Hai l tai trong hp các tông 1893

Các b n v tàu ngm Bruce Partington 1908

Sherlock Holmes h p hi 1913

Quý bà m t tích 1911

Bàn chân c a qu 1910

Cung đàn sau cu i 1917


Tàng th ư Sherlock Holmes 1927

Ng ười khách hàng ni tiếng 1924

Ng ười lính b vy nến 1926

Viên đá c a Mazarin 1921

Ba đ u hi 1926

Ma cà r ng vùng Sussex 1924

Ba ngu i h Garridebs 1924

Bài toán c u Thor 1922

Ng ười đi 4 chân 1923

Cái b m sư t 1926

Bà thuê nhà mang m ng che 1927

n lâu đài Shoscombe 1927

Ng ười bán sơn v hưu 1926