Nha em co cai be 120x55x55 nuoi 1 chu thanh longx20cm, 2 hong vetX7cm, 2 tai phatx15cm ma bẩn qua the luon. Bac nao tu van ho em cai, hien dang dung Atman EF3 30W ma chang sach gi ca, nuoc toan lan nhung cai bui ban thoi.
---------------------------
Nhà em có cái bể 120 x 55 x 55 nuôi 1 chú thanh long (!?) 20cm , 2 hồng vẹtx 7cm , 2 tài phát x 15cm mà bẩn quá thể luôn . Bác nào tư vấn hộ em cái , hiện đang dùng Atman EF 30W mà chẳng sạch gì cả , nướ toàn là những cái bụi bẩn thôi .
Vio nghĩ có lẽ do nuôi nhiều cá và ít vệ sinh bể ; bớt một hai con ra nhiều khi có kết quả tốt hơn . Vấn đề thứ 2 : là do chế độ cho ăn ( ăn nhiều - dư thức ăn vv...v...)
Việc sử dụng máy lọc kia cũng ko hiệu nghiệm bằng sử dụng lọc đáy và qua một lớp sỏi chẳng hạn .

Àh mà anh nova thử viết chữ bỏ dấu sẽ tiện hơn .