Thứ bảy rồi có dịp đi qua công viên , thấy xôn xao nên ghé vào . Bất ngờ quá, quả là một sân chơi thú vị