Mình đang tính làm một chiếc bể biotope nên cần mua một bộ lũa đẹp cho bể 80. Bể của mình cao 60 nhé. Bạn nào có nhu cầu chuyển nhượng làm ơn pm mình với. Tks!